کد خبر : 182378
تاریخ انتشار : شنبه 11 دی 1400 - 17:24

جنبش اسلامی بحرین تا پیروزی از پای نخواهد نشست

جنبش اسلامی بحرین تا پیروزی از پای نخواهد نشست

ایسنا/قم رهبر شیعیان بحرین بر استمرار گسترده تر جنبش اسلامی و مردمی در بحرین تاکید کرد. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر جنبش اسلامی ملت بحرین شنبه شب در آیین دهمین سالگرد جنبش مردم بحرین علیه نظام دیکتاتوری این کشور، که به شکل مجازی پخش شد ،گفت:  ملت ما ملت عزت مندی بود و در سایه

جنبش اسلامی بحرین تا پیروزی از پای نخواهد نشست

ایسنا/قم رهبر شیعیان بحرین بر استمرار گسترده تر جنبش اسلامی و مردمی در بحرین تاکید کرد.

آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر جنبش اسلامی ملت بحرین شنبه شب در آیین دهمین سالگرد جنبش مردم بحرین علیه نظام دیکتاتوری این کشور، که به شکل مجازی پخش شد ،گفت:  ملت ما ملت عزت مندی بود و در سایه وزش نسیم بهار عربی جنبش مردمی برای تغییر یا شیوه مسالمت آمیز در بحرین به راه افتاد که هدف آن تغییر اصلاح گرانه و جدی بود.

وی افزود: حق هر ملتی است که به پا خیزد تا حقوق و کرامتش را پس بگیرد. ولی دستگاه حاکم آرامش خود را از دست داد و تمام ضوابط دینی و وجدانی و قوانین بین المللی را در واکنش جنون آمیز خویش زیر پا گذاشت و خون بیگناهان را به زمین ریخت و تمامی حرمت ها را شکست و هیچ کدام از مقدسات ازجور آنها در امان نماند.

رهبر شیعیان بحرین اظهارکرد: نظام می خواست هر گونه که دوست دارد سرنوشت ملت را رقم بزند و هیچ صدای اعتراض و سخن مخالفی نیز بلند نشود و به گوش کسی هم نرسد. اما نه برخوردهای ظالمانه و فزون از حد و نه نیروهای جنگنده داخلی و خارجی و ارتش استعمارگر و نیروهای امنیتی و نه شیوه های غیر انسانی از جمله شکنجه ونه جو رعب و وحشت نتوانستند صدای ملت را خاموش کنند و اعتراض او را آرام سازند.

وی گفت: ملت هنوز روی اصول خود پا فشاری می کند و در امتداد جنبش مسالمت آمیز خود حرکت می کند. هر مقدار هم که این جریان زمان ببرد و هرچند که هزینه داشته باشد و هر شرایطی هم که پدید آید، این جریان ادامه می یابد و این ملت حرکت خود را از خارج کردن خود از مهنت ادامه می دهد.

وی اظهارکرد: تخریب و آشوب و جایگزین ظالمی با ظالم دیگر و مظلومی با مظلوم دیگر انگیزه این جنبش نبوده و نخواهد بود. بلکه هدف این جنبش اصلاح گری، تصحیح ریشه ای و جدی وضعیت موجود، بازگشت رابطه ملت و دستگاه حاکم و پایان دادن عملی به این اندیشه بوده و خواهد بود که نظام حاکمیت مطلق و حق بی حد و حصر در امر و نهی دارد و جایگاه ملت، جایگاه بندگی است و باید همیشه بشنود و اطاعت کند و اگر بخواهد در اموری که به سرنوشت خودش مربوط است و حیات و انسانیت او را شامل شود، محکوم خواهد شد.

شیخ عیسی قاسم بیان کرد: هر کسی که بخواهد بر مردم حاکم شود باید از سوی خداوند این اجازه را داشته باشد. جنبش بحرین برای حاکمیت عادلانه و عاری از بالا و پایین بردن ها و عزل و نصب کردن هایی است که هیچ وجه قابل قبول عقلی و شرعی ندارند. برای رسیدن به وطنی آزاد و پاکیزه که مزرعه فساد و مفسدان و قانون شکنان نباشد و زمینی که چراگاه فسق و فجور و توطئه چینی علیه ملت نباشد تلاش می کنیم. نمی خواهیم سرزمینی داشته باشیم که مردمش به دو گروه آقا و برده تقسیم شوند یا به دو گروه عرب غیر عرب یا شیعه و غیر شیعه مبدل شود. می خواهیم بحرین صحنه برادری ایمانی مستحکم وطن دوستانه باشد که به وطن امنیت، قدرت، عزت و به ساکنان آنها رفاه و قدرت و پیشرفت مشترک و با کرامت هدیه می کند.

روی اصول ۱۰ سال پیش ایستاده ایم

وی اظهارکرد: حامیان این نهضت روی اصولی که ده سال است روی آن پافشاری می کند ایستاده اند. عزم معترضان ایستادگی در این مسیر تا رسیدن به این هدف است. هرچه قدر هم که زمان ببرد و هر اندازه که این کار دشوار باشد در این جریان ایستاده ایم. پایداری معترضان فقط برای مدت یک، دو یا سه دهه نیست بلکه موضع تمامی معترضان، ایستادگی تا پیروزی است. این مساله همان چیزی است که در شعار مشترک امسال مطرح شده بود.

وی گفت: در این سالها روش های فشار از جمله زندان و شکنجه و خفه کردن آزادی دینی و بیان و سلب تابعیت، از سوی حاکمیت اعمال شده است. ملت یا در زندان به سر می برند یا در بیرون از زندان تحت فشار فوق العاده هستند. همه معترضان و دستگاه حاکم بر موضع خود پافشاری می کنند.

رهبر شیعیان بحرین بیان کرد: از یک طرف در خواسته های ملت مساله جدیدی رخ نداده و ملت نیز از خواسته های خود پاپس نکشیده است و از طرفی موضع سرسختانه دستگاه حاکم است که با هرگونه اصلاحی مخالف است و هر روز بر فشار و خشونت آن افزوده می شود. تا کنون حکومت هیچ نرمی نشان نداده است. نظام امسال تمام حدود را زیرپاگذاشت یعنی نه تنها حقوق ملت و کرامت او را مخدوش کرد بلکه با وحدت و مصلحت حال وآینده اش درافتاد و مرتکب اعمال مجرمانه خود شد.

خیانت عادی سازی روابط با دشمن صهیونیست

وی گفت: عادی سازی روابط با دشمن صهیونیست و تقویت اسراییل و معاهده ای که عبارت است از پیمان بستن با دشمن ملت علیه ملت. این کار شکاف میان نظام از یک سو و ملت و امت را بیشتر کرد. طبیعی است این افزوده موضوع راه حل را که می توانست در وضعیت مرارت بار داخلی گشایشی ایجاد کند بازهم از دسترس دور کرد. آنچه علاوه بر آن انجام شد، بستن همه تولیت های شرعی اوقاف جعفری و تعطیل کردن تولیت های موجود و قراردادن آنها به صورت تام و تمام در دست حکومت بود.

شیخ عیسی قاسم یادآورشد: این مساله موجب می شود که تصرفات در اوقاف خارج از حد شرعی باشد و طایفه شیعه در بحرین بالاجبار مخالف احکام مذهب شان عمل کنند. افزایش شدت احکام قضایی صاحب نظران سیاسی و سرکوب زندانیان این جنبش مردمی از جمله سیاست های دشمن ملت است. در بحرین، اوقافی برای مذاهب اهل سنت و ادارات و متولیانی از سوی آنان و اوقاف دیگری برای مذهب جعفری و ادارات و متولیانی از سوی ایشان وجود دارد.

وی گفت: متولیان این اوقاف مشخص است و هیچ چیزی نمی تواند حکم شرع را تغییر دهد. اوقاف اهل سنت نهادهای شرعی مختص به خود را دارد که برای اظهار نظر در مورد مسایل شان اولی بر دیگران هستند.

اصول حاکم بر جنبش اسلامی بحرین

وی افزود: این جنبش برای وحدت میهن ایجاد شده است و نه از بین بردن حق حیات دیگران. این جنبش برای پاسداری از همه حقوقی است که خداوند عزوجل در حق انسان معتبر دانسته و آنها را به آفریده خویش بخشیده است که متناسب با کرامت و بلندای مسئولیت او نیز می باشد. این جنبش، تروریست را اصلاح نمی داند، این جنبش تروریسم را مباح نمی شمارد و نمی خواهد جامعه را وارد گرداب قهر کند. این جنبش هیچ کدام از حقوق را نقض نمی کند و هیچ حرمتی را نمی شکند.

وی گفت: شان کرامت انسانی در این جنبش فراموش نمی شود و وارد معامله ای نمی شود که دین، از آن راضی نیست. این مسیر همان مسیری است که باید نزد همه معترضان اعم از رهبران و توده ها در تمامی حرکات جنبش و پیچ و تاب ها و نتایجش باقی باشد. تا زمانی که به اهداف نرسیم و طبقه حاکم به آن توجه نکند جنبش جاری خواهد و فراموش شدن آن نیز حرام است. مطالبه ای که دارای خلوص به این بالایی است باید ادامه یابد.

وی یادآورشد: پایان جنبش وقتی است که این حرکت به پیروزی برسد و پیروزی جنبش با آن اصلاحات است نه چیز دیگر. روزی که این حرکت اصلاح گرانه به راه افتاد می دانست که راهی طولانی در پیش دارد و سختی های این مسیر نیز فراوان است و قربانیان سخت و دردناکی باید تقدیم کند زیرا می دانست که طرف مقابل ستم کار است. چون اگر قرار بود جنبش به این مرارت ها متوقف شود، ورود در آن از ابتدا سفاحت بود زیرا این مرارت ها، مالیات طبیعی این مسیر است.

رهبر شیعیان بحرین بیان کرد: امروز معترضان همان عزم اولیه را دارند و روز به روز بر همت شان افزوده می شود. یک دهه ایستادگی و ایستادگی تا مسیر پیروزی طی شده است. این پیروزی، در حقیقت رسیدن به اهدافی است که به نفع وطن و ساکنان آن است. ملت اصلاحی را می خواهد که به سود ملت است و امنیت و استقرار را محقق می کند که شایسته است که در این راه کوشید و بذل جان و مال کرد. قرار نیست که وطن ما از یک فتنه نجات پیدا کند و در یک فتنه دیگر گرفتار شود.

وی گفت: اصلاح حقیقی اصلاحی است که به سمت مطلوب برود و وحدت را به جای جدای بنشاند. اصلاحی را می خواهیم که جایگاه ملت را به صورت واقعی رابطه بین حکومت و ملت احیا کند. بر عکس آنچه که حکومت های دیکتاتوری می پندارند، ملت ما در اموری که در حدود سرنوشت او است حرف اول و آخر را می زند و این امور ناظر به رضایت ملت است. اصلاح مطلوب اصلاحی است که در این اوضاع سیاسی سبب انتشار کینه بین مذاهب نشود و به سیاست مذاهب اجازه ندهد که هیچ کدام از گروه های مردمی را زیر پا بگذارد.

وی یادآورشد: باید مرجعیت ملت را در این مساله بر اساس قانون اساسی و در همه ارکان حکومت و نهادهای آن قبول داشته باشد. همچنین باید از یک قانون اساسی برخاسته از یک انقلاب آزاد و امانت دارانه بهره مند شویم و عیوب و عقب ماندگی هایمان را برطرف کنیم و وضعیت ملت را بهبود ببخشد و زیرساخت ها و روابطی که در این وطن وضعیت نا مناسبی دارند بهبود ببخشند.

وی گفت: قانون اساسی باید برخاسته از مصلحت و خواست مردم باشد و قوای سه گانه نیز باید به وظایف خود نسبت به ملت عمل کنند. هر اصلاحی پایین تر از این سطح اصلاحی نیست که جنبش، بخاطر آن ایجاد شده باشد و این همه خون و دردهای دختران و پسران وطن در زندان و تبعید و یتیم شدن کودکان و بیوه شدن زنان و محرومیت از تحصیل و وقوع در فقر و وحشت و اضطراب و خسرات ها و ضررهای گسترده دینی و دنیوی در آن باشد. اینها اموری است که به دست سیاستی رخ داد که در تعامل خود با ملت در طول این جنبش خودداری به خرج نداد.

شیخ عیسی قاسم یاداورشد: پس از گفتگو درباره جنبش بحرین لازم است به دو محور بسیار مهم دیگر هم بپردازیم که مدت طولانی است، این منطقه بلکه تمام جهان عرب و عالم اسلام را به خود مشغول کرده است زیرا اهمیت فراوان دارد. اول پرونده هسته ای ایران است که سیاست احمقانه ترامپ این معاعهده را نقض کرد و همچنین به تحریم های شدید علیه ایران ادامه داد. تحریم هایی که به طور طبیعی می تواند یک کشور را به زانو در بیارود. هرچند این تحریم ها با آثار ویرانگر و دردناکش برابر صلابت ایمانی نظام و ملت مقاوم ایران شکست.

وی گفت: البته احتمال دارد آمریکا زیر سایه سیاست بایدن، رئیس جمهور پس از ترامپ دوباره به این معاهده بازگردد و این مساله با خوی خود خواهی آمریکا و همپیمانان شرور آمریکا تهدید می کند.

وی افزود: پرونده دوم پرونده جنگ خانمان سوز علیه ملت قهرمان، صابر و فداکار یمن است. ملت یمن در مسیر خود استوار بوده است. آنچه جدیدا در این باره پدیده آمده است آن است که توقع می رود این جنگ وحشیانه و بی فایده متوقف شود. جنگی که تحریک کنندگان و حامیان آن، متوجه بی فایده بودن آن شده اند. آنها می دانند که این جنگ چیزی جز ویرانی و کشته شدن در هر دو طرف درگیری نیست.

وی گفت: اگر آمریکا به معاعهده هسته ای بازگردد و تحریم ها را از بین ببرد و جنگ یمن به شکل کامل تمام شود و مرزها در آرامش قرار گیرد و صلح عمیق به جای جنگ بنشیند و خسارت ملت یمن پرداخت شود و زیرساخت های آن به شکل کامل ساخته شود، این پیروزی، پیروزی جهان عرب و ملت اسلام به شمار می رود. این فرصت، فرصتی برای پیشرفت و جبران عقب ماندگی هایی است که جنگ ها و ویرانی ها ایجاد کردند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

زيرنويس فارسي اتوماتيک

سفارش رپورتاژ دائمی در سایت های قوی

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح